Vyhlášky, zákony a usnesení zastupitelstva

Místní vyhlášky

Název vyhlášky

Účinnost

 

 

O místních poplatcích    Vyhláška o místních poplatcích 2008.doc 1.1.2009
O odpadech        Vyhláška o odpadech 2006.doc

1.1.2007

Vnitřní předpis o zadávání veřejných zakázek  veřejné zakázky.doc 1.3.2008
Vyhláška o poplatku za odpad  2013.doc 1.1.2013

 

Veřejnoprávní smlouvy

Název smlouvy

Účinnost

Veřejnoprávní smlouva o přenesené působnosti na úseku přestupkové agendy

Veřejnoprávní smlouva Vysoké.pdf

Veřejnoprávní smlouva o výkonu přenesené působnosti na úseku rozhodování o zrušení údaje o místu trvalého pobytu

veřejnoprávní smlouva - rušení trv.pobytu.pdf

do 31.12.2014

 

do

31.12.2014

Důležité zákony

  • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
  • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
  • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
  • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
  • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
  • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
  • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník