Rozpočet 

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 461 000 Kč  2 627 581 Kč
Nedaňové příjmy     223 000 Kč       316 178 Kč
Dotace       60 100 Kč         60 100 Kč
Celkem 2 744 100 Kč   3 003 859 Kč

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství       10 000 Kč      13 847 Kč
Místní komunikace 1 030 000 Kč    907 897 Kč 
Provoz veřejné silniční dopravy      25 020 Kč    166  478 Kč
Pitná voda    430 021 Kč     208 378 Kč
Ostatní záležitosti kultury      12 000 Kč       10 161 Kč
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč       15 000 Kč
Bytové hospodářství      80 000 Kč        83 619 Kč 
Veřejné osvětlení      95 000 Kč        80 469 Kč
Pohřebnictví      50 000 Kč              770 Kč 
Komunální služby, územní rozvoj    421 000 Kč       252 672 Kč 
Sběr tříděného odpadu      55 000 Kč         44 667 Kč
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     10 000 Kč                   0 Kč
Sběr a svoz komunálního odpadu   120 000 Kč       117 388 Kč
Požární ochrana     31 000 Kč          76 142 Kč
Zastupitelstvo obce    292 000 Kč        289 068 Kč
Činnost místní správy    425 000 Kč        382 270 Kč
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      11 000 Kč          10 293 Kč
 Předškolní zařízení a základní školy                 0 Kč           23 254  Kč 
Vratka dotací         8 959 Kč             8 979 Kč 
Celkem 3 121 000 Kč       2 691 352 Kč 
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč          24 000 Kč
     400 900 Kč  

Rozpočet roku 2010

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 401 000 Kč  
Nedaňové příjmy    153 000 Kč  
Dotace      79 800 Kč  
Celkem 2 633 800 Kč  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství       50 000 Kč  
Místní komunikace 1 110 000 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy      24 390 Kč  
Pitná voda    140 410 Kč  
Ostatní záležitosti kultury      15 000 Kč  
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč  
Bytové hospodářství        5 000 Kč  
Veřejné osvětlení      95 000 Kč  
Pohřebnictví        3 000 Kč  
Rozhlas      70 000 Kč  
Komunální služby, územní rozvoj   186 000 Kč  
Sběr tříděného odpadu     50 000 Kč  
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     10 000 Kč  
Sběr a svoz komunálního odpadu   120 000 Kč  
Požární ochrana     50 000 Kč  
Zastupitelstvo obce    247 000 Kč  
Činnost místní správy    409 000 Kč  
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      10 000 Kč  
Celkem 2 609 800 Kč
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč  

 

Rozpočet roku 2009

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 641 500 Kč  
Nedaňové příjmy    171 000 Kč  
Dotace    107 400 Kč  
Celkem 2 919 900 Kč  
použití prostředků minulých let    346 310 Kč  
Celkem 3 266 210 Kč  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství    100 000 Kč  
Místní komunikace 1 000 000 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy      24 210 Kč  
Pitná voda    500 000 Kč  
Rozhlas, televize      70 000 Kč  
Ostatní záležitosti kultury      10 000 Kč  
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč  
Bytové hospodářství        2 000 Kč  
Veřejné osvětlení    100 000 Kč  
Pohřebnictví        3 000 Kč  
Komunální služby, územní rozvoj   517 000 Kč  
Sběr tříděného odpadu     50 000 Kč  
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     15 000 Kč  
Sběr a svoz komunálního odpadu   100 000 Kč  
Požární ochrana     50 000 Kč  
Zastupitelstvo obce    247 000 Kč  
Činnost místní správy    428 000 Kč  
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      11 000 Kč  
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč

 

Celkem 3 266 210 Kč