priloha_oznameni_VJ_ZURLK.pdf 

Závěrečný účet za rok 2010

závěrečný účet 2010.pdf

Zápisy z jednání zastupitelstva obce

12.11.2010 - ustanovující zasedání

ustavující zasedání 12.11.2010.doc

 

Závěrečný účet za rok 2009

závěrečný účet 2009 str_1.pdf

závěrečný účet 2009 str_2.pdf

závěrečný účet 2009 str_3.pdf

závěrečný účet 2009 str_4.pdf

závěrečný účet 2009 str_5.pdf

závěrečný účet 2009 str_ 6.pdf

závěrečný účet 2009 str_7.pdf

závěrečný účet 2009 str_8.pdf

závěrečný účet 2009 - komentář.xls

Závěrečný účet za rok 2008

závěrečný účet 2008.xls

 

Rozpočet 

Rozpočet roku 2011

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 461 000 Kč  
Nedaňové příjmy      60 100 Kč  
Dotace    223 000 Kč  
Celkem 2 744 100 Kč  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství       10 000 Kč  
Místní komunikace 1 030 000 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy      25 020 Kč  
Pitná voda    430 021 Kč  
Ostatní záležitosti kultury      12 000 Kč  
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč  
Bytové hospodářství      80 000 Kč  
Veřejné osvětlení      95 000 Kč  
Pohřebnictví      50 000 Kč  
Komunální služby, územní rozvoj    421 000 Kč  
Sběr tříděného odpadu      55 000 Kč  
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     10 000 Kč  
Sběr a svoz komunálního odpadu   120 000 Kč  
Požární ochrana     31 000 Kč  
Zastupitelstvo obce    292 000 Kč  
Činnost místní správy    425 000 Kč  
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      11 000 Kč  
Vratka dotací         8 959 Kč  
Celkem 3 121 000 Kč
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč  
     400 900 Kč  

Rozpočet roku 2010

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 401 000 Kč  
Nedaňové příjmy    153 000 Kč  
Dotace      79 800 Kč  
Celkem 2 633 800 Kč  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství       50 000 Kč  
Místní komunikace 1 110 000 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy      24 390 Kč  
Pitná voda    140 410 Kč  
Ostatní záležitosti kultury      15 000 Kč  
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč  
Bytové hospodářství        5 000 Kč  
Veřejné osvětlení      95 000 Kč  
Pohřebnictví        3 000 Kč  
Rozhlas      70 000 Kč  
Komunální služby, územní rozvoj   186 000 Kč  
Sběr tříděného odpadu     50 000 Kč  
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     10 000 Kč  
Sběr a svoz komunálního odpadu   120 000 Kč  
Požární ochrana     50 000 Kč  
Zastupitelstvo obce    247 000 Kč  
Činnost místní správy    409 000 Kč  
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      10 000 Kč  
Celkem 2 609 800 Kč  
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč  

 

Rozpočet roku 2009

Příjmy                                                                            

        Plán          Skutečnost
Daňové příjmy 2 641 500 Kč  
Nedaňové příjmy    171 000 Kč  
Dotace    107 400 Kč  
Celkem 2 919 900 Kč  
použití prostředků minulých let    346 310 Kč  
Celkem 3 266 210 Kč  

Výdaje                                                                            

       Plán           Skutečnost
Lesní hospodářství    100 000 Kč  
Místní komunikace 1 000 000 Kč  
Provoz veřejné silniční dopravy      24 210 Kč  
Pitná voda    500 000 Kč  
Rozhlas, televize      70 000 Kč  
Ostatní záležitosti kultury      10 000 Kč  
Všeobecná ambulantní péče       15 000 Kč  
Bytové hospodářství        2 000 Kč  
Veřejné osvětlení    100 000 Kč  
Pohřebnictví        3 000 Kč  
Komunální služby, územní rozvoj   517 000 Kč  
Sběr tříděného odpadu     50 000 Kč  
Sběr a svoz nebezpečného odpadu     15 000 Kč  
Sběr a svoz komunálního odpadu   100 000 Kč  
Požární ochrana     50 000 Kč  
Zastupitelstvo obce    247 000 Kč  
Činnost místní správy    428 000 Kč  
Ostatní výdaje - pojištění, vedení účtu      11 000 Kč  
Splátka půjčky ZD Roprachtice      24 000 Kč

 

Celkem 3 266 210 Kč