Kontakt:

Starosta:                                   Věra Nosková, noskova.vera@seznam.cz 

Sportovní referent:                  Petr Zelenka, tel.: 605 293 950

Ohledně akcí, příspěvky:       akceroprachtice@seznam.cz

Internetové stránky:               www.tjsokolroprachtice.cz

 

Historie TJ SOKOL Roprachtice

1893 - založení bratrem Michalem Hradeckým, starosta bratr Josef Svatý

1897 - první župní slet v Jičíně

1898 - starosta bratr Antonín Janda

1900 - pořádání plesů a tanečních zábav ve třech Roprachtických sálech

1911 - místní cvičení předcházející všesokolskému sletu

1912 - všesokolský slet v Praze za naší účasti

1914 až 1918 - 1. světová válka, činnost pozastavena

1919 - zasazení lípy svobody na obecním pozemku u požární zbrojnice (lípa tam je dodnes)

1928 - bratři se zúčastnili odhalení pamětní desky Dr. Františka Farského

1941 (12.4) - činnost sokola zakázána, písemnosti a cvičební nářadí zabaveny místní četnickou stanicí

1946 (13.1.) - první poválečná valná hromada, starostou zvolen Michal Svatý, další starostové: Břetislav Zeman, Jaroslav Prajzler, Jiří Franc a v současnosti Věra Francová - Nosková

1974 - řádně vedena kronika, k nahlédnutí na TJ

1994 - zakoupena a postupně opravována hospoda U Tichánků

2008 - renovace opony sálu hospody, vybudování ubytování.