Opona jeviště "U Tichánků" 

Pár snímků z restaurátorských prací z instalace rumpálu a opony.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tradice divadla v Roprachticích sahá až do 18.století, hrálo se na různých místech Roprachtic, avšak první stálé divadlo se datuje k roku 1923, kdy hostinský Tichánek dostavěl nový taneční sál a vyšel vstříc ochotníkům, kteří v tomto roce založili spolek pod názvem Divadelní odbor sdružených spolků v Roprachticích. K tanečnímu sálu totiž nechal vystavět stálé jeviště a zadal u jilemnické firmy Lev zhotovení divadelní opony. Na uhrazení nákladů byla uspořádána sbírka formou veřejné výpůjčky.

První představení se konalo 28.října 1923, kdy naše republika slavila 5.výročí samostatnosti.

Zde dovolte citát z místní kroniky, vážící se k tomuto, pro obec obzvláště význámnému dni:

„… a navečer pak téhož dne sál naplněn do posledního místečka i galerie obsazena, všude slavnostní nálada. A když pak ponejprv se zvedla opona, na které jest od mistra Jana Lva namalován Jelení příkop, velebné Hradčany a chrám sv.Víta ze severní strany, baldachýn a dole znak země české, tu jistě každý ten návštěvník byl pln dychtivosti po věcech příštích.“

Během následujících let se zde hráli i operety a mnoho dalších vystoupení. Několikaleté přestávky pak způsobila druhá světová válka či totalitní zákazy autorů na indexu.

Toliko z historie divadla vezdejšího, kterou od počátku provázelo nesčetné vytažení a stažení opony již zmíněné.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozpočet na restaurátorské práce byl odbornou firmou vyčíslen na 250 000 Kč.

Jelikož se musel nechat vyrobit i nový rumpál, navíjecí mechanismus opony, tak se rozpočet rozrostl o dalších cca 100 000 Kč.

 

 

Vybráno bylo od 29.12.2007 ke 26.9.2008 k úspěšnému zrestaurování opony a jejího rumpálu 350 753 Kč:

 

Přispěli:

TJ Sokol Roprachtice

4 080 Kč

Divadelní spolek Větry 

2 000 Kč

Jiří Mazánek 

1 000 Kč

pí.Petrová  

500 Kč

Jiřina Kejnovská

1 000 Kč

p.Novoměstký   

70 Kč

Robert Kop  

200 Kč

p.Hartig   

200 Kč

SDH Roprachtice

620 Kč

25.1.08 schránka na příspěvky  

405 Kč

26.1.08 schránka na příspěvky

465 Kč

ČČK Roprachtice 

375 Kč

Petr Mazánek  

500 Kč

Jan Pacholík

2 600 Kč

pí.Miksánková

50 Kč

Lada Lukešová a Milena Nosková

412 Kč

pí.Bochová

200 Kč

Aleš Kučera a Zdena Nosková

1 882 Kč

16.2.08 schránka na příspěvky

144 Kč

TJ Sokol Roprachtice z maškarního bálu

970 Kč

Zdena Pacholíková

4 500 Kč

Josef Nosek st.

1 050 Kč

Stanislav Kučera

100 Kč

Miloslav Kos

100 Kč

Věroslav Kos

100 Kč

Obecní úřad Roprachtice

40 000 Kč

Eliška Jandová

100 Kč

Josef Malík

100 Kč

Věra a Josef Noskovi

500 Kč

Cejnarovi

3 000 Kč

p.Sunega

100 Kč

Roubalovi

100 Kč

Lada Lukešová

50 Kč

Bubeníkovi

100 Kč

Věra Pacholíková

200 Kč

Marie Nováková

400 Kč

9.3.08 schránka na příspěvky

385 Kč

Vladimír Jadrný

300 Kč

TJ Sokol Roprachtice (vstup z divadla)

2 000 Kč

Honza Füši

500 Kč

Čenda z Prahy

100 Kč

Marie Matoušková

100 Kč

Ing.Ivo Kejnovský

5 000 Kč

pí.Bažantová

300 Kč

Tulachovi

1 000 Kč

Alfred Adametz

1 500 Kč

Jan Nosek

1 500 Kč

Jan Kejnovský

3 000 Kč

Myslivecké sdružení Roprachtice

1 000 Kč

manželé Petřinovi

500 Kč

Jindra Janáčová

3 000 Kč

Jiří Hradecký

2 500 Kč

Ivo Schotta

10 000 Kč

Krajský úřad Liberec

250 000 Kč

Šebkovi

200 Kč

 

Všem, kdož přispěli, převelice děkujeme.