Drobečková navigace

Úvod > ČČK Roprachtice

ČČK Roprachtice

ČČK Roprachtice spadá pod Oblastní spolek ČČK Semily se sídlem v Jablonci nad Jizerou. Organizace má 81 členů.

Hned po novém roce se členové ČČK schází na svojí výroční členské schůzi v hospodě U Tichánků, kde zhodnotí uplynulý rok. Poděkují všem dárcům krve a odmění ty, kteří dosáhli bronzové, stříbrné a zlaté plakety Dr. Jánského a Zlatého kříže za 80 odběrů. V roce 2018 byli Zlatým křížem oceněni Milan Janata za 80 odběrů a Zdeněk Jandura za 120 odběrů. Dvě členky Hana Dobrá a Eva Jandurová jsou zaevidovány v registru dárců kostní dřeně.

3.2.2018 uspořádal Český červený kříž již 35. tradiční ples, na který dorazilo 110 lidí. Celý večer doprovázela hudba Konverze Band a jako překvapení vystoupila Roprachtická poupata s novým tanečním číslem.

V úterý po Velikonocích, dne 3. dubna, uspořádala místní skupina ČČK pro svoje členy a všechny zájemce zájezd do divadla F.X.Šaldy v Liberci na představení Tajuplný ostrov.

V polovině dubna se konalo Valné shromáždění Oblastního spolku ČČK Semily v horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou. Této akce se zúčastnilo 11 členek z naší organizace a kulturní program obohatila Roprachtická poupata.

22. května naši členové pomáhali s organizací soutěže Hlídek mladých zdravotníků v Jablonci nad Jizerou. Na této akci si děti základních škol našeho okresu poměřovaly znalosti v oblasti první pomoci a ošetření poranění.

Každý rok v létě pořádá místní skupina ČČK výlet. 25. srpna to byl výlet do muzea krajky ve Vamberku. Dále návštěva zámku a zvonice s třetím největším zvonem v ČR v Rychnově nad Kněžnou a staročeského jarmarku. Závěr výletu patřil hvězdárně a planetáriu v Hradci Králové.

Organizace vede pravidelně kroniku, která má velmi dobrou úroveň a všechny události jsou dokumentovány, a to včetně fotodokumentace.

V průběhu roku bylo obdarováno 12 členek, které oslavily životní jubilea. Po celý rok také probíhal sběr použitého ošacení na obecním úřadě.

V roce 2018 opustili naše řady paní Marie Chlumová, paní Marie Bubeníková a pan Miloš Rybář. Čest jejich památce!

Markéta Malíková, předsedkyně ČČK