Drobečková navigace

Úvod > ČČK Roprachtice

ČČK Roprachtice

Čtvrteltní zprávy roku 2022

 

ČČK Roprachtice spadá pod Oblastní spolek ČČK Semily se sídlem v Jablonci nad Jizerou. Organizace má 81 členů.

           

1/2022

Naše místní skupina ČČK pořádá každoročně z kraje roku Valnou hromadu, kde je shrnutí činnosti i finanční situace za předešlý rok. Bohužel situace je taková, že se Valná hromada nekonala. V roce 2021 měly proběhnout volby. Na úrovni místní skupiny bylo umožněno, aby stávající členky výboru podepsaly prohlášení, že budou nadále funkci vykonávat. Volby v letošním roce musí proběhnout na úrovni Oblastních spolků a vyšších. Tato naše prohlášení poslouží k volbě výkonného výboru Oblastního spolku, schůzi mají připravenou a jen se čeká na uvolnění opatření. V naší místní skupině bude nadále pracovat výbor ve složení: předseda Markéta Malíková, místopředseda Lucie Petřinová, jednatelka Magda Nesvadbová, pokladník Lada Lukešová, revizoři Ing. Zdena Pacholíková, Ing. Věra Farská, členky výboru Věra Kučerová, Judita Šimůnková, Milena Nosková, Štěpánka Nesvadbová a za Věru Kašťákovou, Jarmila Klausová.

Cenu má pouze život, který žijeme pro druhé Slovy Alberta Einsteina bychom Vám rádi přiblížili téma darování krve a představili jednu významnou osobnost, která žije mezi námi. Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou a stále rostoucí roli. Nelze ji uměle vyrobit. Nejvíce pacientů potřebuje krevní transfúzi při těžkých úrazech, při akutních operacích v cévní, plicní a transplantační chirurgii, v ortopedii a neurochirurgii. Významný podíl podání krve nastupuje i při komplikovaných porodech a léčbě novorozenecké žloutenky nebo při léčbě otrav. Celoživotně jsou na ni odkázáni pacienti léčeni umělou ledvinou nebo lidé se zhoubnými nemocemi krve. Z krve se vyrábějí léky nezbytně nutné pro nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici), léky pro léčbu poruch obranyschopnosti, léčbu popálenin a mnoho dalších. S rozvojem dalších léčebných metod roste stále i potřeba krve získávané od dárců. V průměru dostane každý občan za svůj život čtyřikrát krevní transfúzi a dvanáctkrát preparát vyrobený z krve. V České republice v posledních letech nestačí počet nových dárců krve vyrovnat jejich úbytek daný věkem či nemocemi - např. v roce 2018 tak ubylo 15 tisíc dárců. Aby bylo »dost krve pro naše nemocné«, je třeba každoročně získávat 33 tisíc nových dárců krve. Darování krve je činnost, během které je dárci krve odebrána krev pro medicínské účely. Během jednoho odběru je většinou darováno 450 ml krve. Vedle tzv. „plné krve“ však mohou být odebírány jen vybrané krevní složky, např. krevní plazma. Krev může být darována za úplatu nebo zdarma (tzv. „bezpříspěvkový odběr“). V České republice je bezpříspěvkové darování krve oceňováno Českým červeným křížem. Za první odběr dárce obdrží ocenění „Krůpěj krve“. Bronzová Medaile prof. MUDr. Jana Janského se uděluje se za 10 odběrů. Stříbrnou Medaili prof. MUDr. Jana Janského dostane dárce za 20 odběrů a Zlatou Medaili prof. MUDr. Jana Janského za 40 odběrů. Vyšším typem ocenění jsou tzv. Zlaté kříže. Zlatý kříž 3. třídy se uděluje za 80 odběrů a Zlatý kříž 2. třídy za 120 odběrů. Ocenění Zlatým křížem 1. třídy je již oceněním mimořádných lidí za hluboce humánní přístup bezpříspěvkových dárců krve, protože se uděluje za 160 odběrů. A jednoho tak výjimečného člověka máme mezi našimi občany. Je jím paní Svatava Hejralová. Své vyznamenání obdržela při slavnostním shromáždění, které se konalo dne 4. září 2021 v krásných prostorách Sálu Emy Destinové v Kaiserštejnském paláci v Praze. Významné ocenění převzalo 122 dárců. Poděkovat dárcům krve za jejich výjimečný čin spolu s prezidentem ČČK Markem Juklem, který je rovněž nositelem Zlatého kříže, přišel ministr zdravotnictví Vojtěch Adam, sám také bezpříspěvkový dárce krve. Příjemnou atmosféru obou slavnostních shromáždění vytvořilo vystoupení Leony Machálkové. Udělení Zlatého kříže 1. třídy paní Hejralové nám může být velkým příkladem. Paní Hejralová kromě své práce vychovala čtyři děti a posloužila svým rodičům i rodičům svého manžela. Každý ve Vysokém ji zná jako „Svatku z divadla“, která od útlého mládí nejen v divadle hraje, tančí a zpívá, hraje loutkové divadlo, ale také organizuje všechny větší akce Divadelního spolku Krakonoš. Již čtvrté desetiletí stojí v čele přípravného výboru, který pořádá národní přehlídku Krakonošův divadelní podzim. Jako prezidentka festivalu je stala jednou z nejvýznamnějších osobností ochotnického divadla v České republice. Paní Hejralová má svou duši otevřenou nejenom divadlu, ale svůj občanský postoj vyjadřuje i pravidelným dárcovstvím krve. Neskutečnou řadu odběrů zahájila hned v prvním měsíci, kdy jí bylo osmnáct let. Chtěli bychom jí touto cestou velmi poděkovat. 160 odběrů již svědčí o velké obětavosti a příkladu pro ostatní občany. K dárcovství krve přivedla i svoje děti. Jeden syn má již 50 odběrů, druhý 40 a dcera 35.

V České republice je každodenně třeba krve či jejích složek od 2.400 dárců, celkový počet dárců v nemocničních transfúzních zařízeních činí cca 260 tisíc. Proto je dárcovství krve tak důležité a vyznamenaní si Zlaté kříže i další ocenění plně zaslouží. Věříme také, že vyznamenaní dárci budou příkladem pro ostatní, kteří třeba dosud váhají, zda se dárci krve stát. Je potřeba získávat nové dárce, aby došlo k udržení a navýšení celkového počtu. V dnešní napjaté době je tato otázka nanejvýš aktuální. Ve Vysokém organizace Českého červeného kříže neexistuje, proto je paní Svatava Hejralová naší členkou v Roprachticích. Jsme rádi, že ji mezi sebou máme.

Dne 6. února měl proběhnout náš tradiční bál, ale ještě si budeme muset počkat až se sejdeme při nějaké další společenské akci.
I nadále všem přejeme hlavně pevné zdraví a hodně trpělivosti.

 

2/2022

V sobotu 2.4.2022 jsme se zúčastnili Valné hromady v horském hotelu Stráž v Jablonci nad Jizerou. Za naší místní skupinu jsme jeli Lada Lukešová, Markéta Malíková, Jindřich a Jarmila Klausovi. V letošním roce probíhaly volby do funkcí Oblastního spolku Semily se sídlem v Jablonci n. Jiz. Do funkce předsedy výkonné rady byl zvolen pan Petr Jelínek. Každá z místních skupin představila svojí celoroční činnost. Valnou schůzi pozdravili zástupce HZS, Policie ČR a starosta města Jablonce nad Jizerou pan Kubát. Svojí činnost představila i humanitární jednotka první pomoci ČČK.
Samozřejmostí bylo bohaté občerstvení a kytička pro zúčastněné ženy.
           Do oslav 670 let naší obce jsme se připojili právě pozváním humanitární jednotky první pomoci ČČK, která přijela se záchranářským vozem a předváděla první pomoc. Každý návštěvník oslav měl možnost si vyzkoušet oživování a způsob záchrany osob na figuríně.

V pondělí 27.6. jsme se od 17 hodin sešli na sále ZD Roprachtice, kde jsme uspořádali zdravotní přednášku. Přednášku vedl lázeňský lektor a bylinkář pan Karel Štenbauer. Sešlo se nás asi 20 a dozvěděli jsme se zajímavosti o bylinkách a mastičkách na potlačení bolesti pohybového aparátu člověka, na posílení imunitního systému a detoxikaci organismu. Bylo to velmi poučné a zajímavé, na závěr jsme si mohli nějaké mastičky koupit a vyzkoušet jejich účinky na vlastních bolístkách.

 

            3/2022

            Celé léto bylo plné různých akcí, přidali jsme se s výletem po krásách naší vlasti. V neděli 21.8. jsme se sešli v 7 hodin u autobusových zastávek a vyjeli s panem Rážem do Mladé Boleslavi. Začali jsme v 9 hodin v Muzeu Škoda auto. Prohlídku jsme měli domluvenou s průvodkyní, dostali jsme sluchátka a hodinu a půl poslouchali velmi poutavý výklad mezi škodováckými exponáty. Nezapomněli jsme ani na nějaký ten upomínkový předmět. Pokračovali jsme do vesničky Hrubý Jeseník, kde mají rozhlednu Romanku. Leží v nadmořské výšce 204,5 m n.m., vysoká je 50 m. My jsme vystoupali do výšky 26 m a rozhlédli jsme se do kraje. Tento den nebyl moc vyhlídkový, z rána poprchávalo a bylo chladněji, ale na výlet úplně akorát. Ve 12.30 h jsme přejeli do restaurace U Otomanských kousek od Zámku Loučeň. Tam jsme měli výborný oběd, po kterém jsme vyrazili do zahradních labyrintů a bludišť v okolí zámku. Nachází se jich zde 12, ze dřeva, keřů, kamení, dlaždic, trávy. Od 16 h jsme měli domluvenou čokoládovou prohlídku zámkem Loučeň. Krásná poutavá řeč našeho kastelána a ochutnávka čokolády během prohlídky nás moc bavila a moc jsme si to užili. Ve 20 hod. jsme se vrátili do svých domovů plni nových zážitků z pěkného dne.

           

           4/2022

           Během celého roku 2022 jsme obdarovávali naše jubilanty s kulatým a půlkulatým výročím narození. Po Dolenci nás zastupují Judita Šimůnková s Věrkou Kučerovou. Na Hořenci Štěpánka Nevadbová a Magda Nesvadbová. Moc jim děkujeme, že za náš spolek tuto milou povinnost vykonávají.

           I nadále probíhá sbírka ošacení pro Diakonii Broumov na obecním úřadě.

 

Markéta Malíková, předsedkyně ČČK