Drobečková navigace

Úvod > Myslivecký spolek Kopanina

Myslivecký spolek Kopanina

Myslivecké sdružení Roprachtice vzniklo v roce 1952. Na Myslivecký spolek Kopanina-Roprachtice bylo transformováno od 1. 4.2014.  Hospodaří na honitbě o výměře 1.379 ha, které má pronajatou od Honebního společenstva Roprachtice. MS má k dnešnímu dni 16 členů, jejichž průměrný věk je 56 roků. Každý člen MS musí mít platný lovecký lístek, zbrojní průkaz, povolenku k lovu a pojištění k výkonu práva myslivosti. Odlov, který se plánuje podle jarního sčítání zvěře, byl v roce 2017-2018 11 srnců, 11 srn, 8 srnčat, 59 prasat divokých, 13 lišek, 2 zajíci.  V mysliveckém roce 2018-2019 bylo dosud uloveno 13 srnců, 11 srn, 8 srnčat, 18 prasat, 1 zajíc, 12 lišek, 6 holubů hřivnáčů. Odlov černé zvěře je v současné době povolen celoročně. O odlov jelení zvěře se musí podat samostatná žádost. Každý myslivecký rok začíná 1.4. a končí 31.3. následujícího roku. Spolek vlastní 4 zařízení pro odchyt černé zvěře – mladých kusů, které členové spolku sami zhotovili. Rovněž spolek zakoupil 2 liščí umělé nory. Na obojí byly poskytnuty státní dotace. Spárkatou zvěř musí prohlédnout osoba určená k vyšetření těla volně žijící zvěře a vše o střelci a zvěři se musí přísně evidovat. Každý odlovený kus spárkaté musí dostat plombu.

O plombách se vede evidence. Čtvrtletně se posílají hlášení příslušné oddělení MěÚ v Semilech. Pokud dojde k odlovu černé zvěře, musí se oddělit část bránice k vyšetření, a to z důvodu parazita svalovce (červ v těle-mase divočáka). Oddělená část se posílá na veterinární vyšetření do Semil. Maso je možné používat až po souhlasu Státní veterinární správy z Prahy.

Členové MS chodí přikrmovat v době nouze minimálně 1x týdně. Zadinu získává spolek od místního Zemědělského družstva, které také obhospodařuje pro MS obilné políčko pro zvěř. Obilí se nechává k volnému okusu zvěři. Jako kompenzaci dostává ZD zvěřinu. V případě potřeby je obilí dokupováno a ročně se nakupují 2 q kamenné soli. V honitbě je 25 posedů a 12 kazatelen.

Akce, které pořádají nebo se na nich podílejí členové MS jsou - Poslední leč každou 3. sobotu v listopadu. Výroční členská schůze se koná po skončení mysliveckého roku. Dále vždy v květnu se koná okresní přehlídka trofejí – pokaždé v jiném místě okresu. V červenci pořádá spolek přátelské posezení u Hájenky.  Také je navázána spolupráce s HS Háj Smržov, která trvá nejméně 25 let. Každoročně se účastní naši členové honů ve Smržově, kde jsou pořádány hony na drobnou zvěř.  Členové našeho spolku se mohou účastnit všech jejich akcí a rovněž tak členové MS Háj se účastní akcí pořádaných MS Kopanina Roprachtice. Během roku byla odstraněna vývěska MS u dřívější hospody U Ruprechta, takže v současné době již vývěsku MS nemá.

Vlastimil Tulach, předseda MS